top of page

Religionslæreren

 

Religionslæreren udgives af Religionslærerforeningen 5 gange om året.

 

Religionslæreren indeholder artikler med relevant og aktuelt indhold for religionslærere i skolen, samt andre med interesse for religion og undervisning.

Desuden indeholder Religionslæreren information og debat om faget både i politisk og pædagogisk-didaktisk sammenhæng.

 

Religionslæreren byder sig til med ideer og inspiration til undervisning, samt konkrete undervisningsforløb, som kan bruges i skolens praktiske hverdag.

 

Religionslærerforeningens redaktion:

 

Redaktør Sidsel Leth Svensson

 

Redaktionelt materiale kan sendes til redaktøren på email: sls@fsfisk.dk

 

Religionslæreren har intet ansvar overfor redaktionelt materiale, der indsendes uden forgående aftale.

 

Ved ønske om annoncering i Religionslæreren skal henvendelse ske til redaktøren.

Læs Religionslæreren online

Adgangskode til at læse bladet elektronisk fås ved fremsende af navn og medlemsnummer til foreningens kasserer Jan Madsen pr mail: rel.laer.for@gmail.com

bottom of page