top of page

Berigtigelse

I artiklen om kvinden i farisæerens hus har der på side 7 indsneget sig en fejl, idet El Greco henføres til Middelalderen. Der skulle have stået: ... maneristiske renæsancemaler El Greco ...

bottom of page