top of page

Berigtigelse

Religionslæreren har fra filosof Andreas Mebus, der i sidste nummer bidrog med artiklen: "Kan og skal grundskolen forebygge radikalisering?" modtaget en anke over den tilføjede billeddækning af artiklen, som han - bortset fra de to portrætbilleder - påpeger er i modstrid med artiklens indhold og pointer. Redaktionen påtager sig det fulde ansvar for billeddækningen og de tilhørende billedtekster og beklager, at disse ikke forud for trykning af bladet blev konfereret med forfatteren.

bottom of page