top of page

Måske Alex Ahrendtsen skulle genlæse sin bibel?


I en kommentar i Kristeligt Dagblad d. 18. september beskylder Alex Ahrendtsen Religionslærerforeningen for at argumentere for et multikulturelt religionsfag i folkeskolen og sætter os i forlængelse heraf i hartkorn med ”de røde”. Ingen af delene har noget på sig men er alene udtryk for Alex Ahrendtsens egne udlægninger. I vores optik er virkeligheden hverken rød eller blå – sort eller hvid. Vi argumenterer alene ud fra en fagligt-pædagogisk synspunkt og i lyset af medlemmernes muligheder for at løse – ikke blot enkeltdele – men den samlede undervisningsopgave, som den er beskrevet i lovkomplekset. Og her er der klare problemer i relation til såvel kulturforståelsen samt til distinktionen mellem fortrolighed med og kendskab til den del af kulturen der angår religion. Derudover er der en væsentlig udfordring i forhold til fordringen om at tage udgangspunkt i de enkelte elevers forudsætninger, når skolens ikke har pligt til at inddrage en beskæftigelse med andre religioner og livsopfattelser end evangelisk-luthersk kristendom før på de ældste klasser.

Ahrendtsen argumenterer for kristendommens forrang under henvisning til, at den i modsætning til diverse ismer og andre religioner alene forkynder en frelse hinsides, men her er Ahrendtsen tilsyneladende ikke kommet gennem hele Bibelen, da det jo i Lukalevangeliet (17,21) med Jesu egne ord hedder, at Gudsriget allerede er midt iblandt os. Således holder Ahrendtsens skingre sammenkobling af politik og religion ikke vand. Og i tillæg hertil skulle man efter sigende inden længe også kunne læse en bog af en af landets førende professorer i teologi, der udlægger både helvedet og paradiset som dennesidige fænomener. Også den kunne Ahrendtsen med fordel konsultere, når den udkommer.

John Rydahl, fmd. Religionslærerforeningen


Featured Posts
Kom tilbage igen snart
Når indlæg er udgivet, kan du se dem her.
Recent Posts
Search By Tags
Ingen tags endnu.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page