Teenagere & Bibliotek
børn, der leger
Pinwheel børn
Børn i børnehaveklasse

Religionernes dag 2022

 

 

Tema:  Skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling 

Dato:   Torsdag d. 8. september 

Tid:       Kl. 10.00 - 16.00

Sted:   DPU/Århus Universitet,

            Festsalen i Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

 

Foreløbigt PROGRAM  

 
09:30:    Morgenkaffe med brød


10:00:    Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen


10:20:    Ånd på fire måder v. lektor Steen Nepper Larsen (DPU) 
10:50:    Spørgsmål


11:00:    Grundtvig, ånd og skolens begreb om åndsfrihed
              v. cand.teol. Ingrid Ank (leder af Grundtvigakademiet) 
11:30:    Spørgsmål


11:40:    Kaffepause


12:00:    Ånd og pædagogik v. lektor Jens Erik Kristensen (DPU) 
12:30:    Spørgsmål


12:40:    Frokost 


13:40:    Etisk dannelse i skolen v. lektor Merete Wiberg (DPU) 
14:10     Spørgsmål 


14:20:    Ånd og æstetik v. mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stud. Mette Berndsen (DPU) 
14:50:    Spørgsmål 


15.00:    Kaffepause


15.20:    Udvikling af sprog for det åndeligt-eksistentielle i tilværelsen
              v. psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup (SDU) 

15:50:    Spørgsmål


16:00:    Farvel og tak v. John Rydahl

 

Tilmelding senest 1. august: www.cfu.kp.dk