top of page
Teenagere & Bibliotek
børn, der leger
Pinwheel børn
Børn i børnehaveklasse

Religionernes dag 2022

 

 

Tema:  Skolens arbejde med elevernes åndelige udvikling 

Dato:   Torsdag d. 8. september 

Tid:      Kl. 10.00 - 16.00

Sted:   DPU/Århus Universitet,

            Festsalen i Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV

 

PROGRAM  

09:30:           Morgenkaffe med brød

10:00:           Velkomst og indledning v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:20:           Ånd på fire måder v. lektor Steen Nepper Larsen (DPU)

10:50:           Spørgsmål

11:00:           Grundtvig, ånd og skolens begreb om åndsfrihed
                     v. cand.theol. Ingrid Ank (leder af Grundtvigakademiet)

11:30:           Spørgsmål

11:40:           Kaffepause

12:00:           Ånd og pædagogik v. lektor Jens Erik Kristensen (DPU)

12:30:           Spørgsmål

12:40:           Frokost

13:40:           Ånden er i fællesskabet. Om etisk dannelse i folkeskolen

                     v. lektor Merete Wiberg (DPU)

14:10            Spørgsmål

14:20:           Æstetiske dannelsesprocesser i og med kirkerummet

                     v. mag.art. i kunsthistorie og ph.d.-stud. Mette Berndsen (DPU)

14:50:           Spørgsmål

15.00:           Kaffepause

15.20:           Udviklingsrum for åndeligt-eksistentielt sprog og dannelse

                     v. psykolog, ph.d. Dorte Toudal Viftrup (SDU)

15:50:           Spørgsmål

16:00:           Farvel og tak v. John Rydahl

 

Tilmelding senest 1. august: https://cfu.kp.dk/events/religionernes-dag-2022/

bottom of page