Teenagere & Bibliotek
børn, der leger
Pinwheel børn
Børn i børnehaveklasse

Religionslærernes Dag 2021

 

 

Tema:  Kulturmøder i skolen – når religion spiller ind

Dato:   Torsdag d. 9. september 

Tid:      Kl. 10.00 - 16.00

Sted:   Syddansk Universitet - Odense - Auditorium O100

 

PROGRAM               

09:30:           Morgenkaffe m. brød

10:00:           Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen

10:05:           Religionsundervisning i et interkulturelt didaktisk perspektiv – hvad, hvordan og                       hvorfor v. Søren Sindberg Jensen (post.doc, SDU)

10:35:           Spørgsmål

10:45:           Hvad forstår skolebørn ved det at høre til og at have hjemme - fortællinger fra

                     klasselokaler med mange kulturer

                     v. Martin Kongshave (friskolelærer, Sct. Albani Skole og cand. mag i filosofi, 

                     SDU)

11:25:           Spørgsmål

11:35:           Kaffepause

11:55:           At arbejde religionsfagligt med kulturmøder. -En undersøgelse af metoder og tilgange

                     til at arbejde religionsfagligt med kulturmøder i religionsundervisningen

                     v. Karna Kjeldsen (ekstern lektor, SDU og adjunkt, University College Absalon)

12:25:           Spørgsmål

12:35:           Frokost

13:35:           Identitet og fællesskab: religion, narrativitet og følelsesøkonomier – med                                   eksempler fra antikken og i dag v. Laura Feldt (lektor, SDU)                      

14:05            Spørgsmål

14:15:           Den tekstuelle basis for ‟de svære spørgsmål” i Koranen og Muhammads sunna

                      v. Johanne Louise Christiansen (adjunkt, SDU)

14:45:           Spørgsmål

14.55:           Kaffepause

15.15:           Kulturmøder uden for klasselokalet… Et perspektiv fra Østjyllands Politi

                     v. Simon Cramer (civil forebygger og cand. mag i Religionsvidenskab og             

                     Arabisk- og islamstudier)

15:45:           Spørgsmål

15:55:           Farvel og tak v. John Rydahl

Tilmelding

Tilmelding senest 1. august: https://cfu.kp.dk/events/religionernes-dag-2021/